top of page

La Sort és una empresa familiar dedicada al conreu i venda directa de diferents fruites, verdures, fruits secs, cítrics i oliveres de forma ecològica.

 

Sóc Ferran i vaig néixer a Tortosa (1981). Des de petit, he vist i viscut la feina del camp que feien els meus avis com a petits ramaders i agricultors en verdures, oliveres i garrofers de forma molt artesanal. Tot i tenir interès per continuar en la feina que s'estava fent, no estava gens preparat per a dur a cap una professió agrícola de la forma en que ho havia vist. No obstant el 2001 vaig optar per estudiar una enginyeria agrícola a Tortosa i un cop acabada el 2004, vaig continuar estudiant a Lleida l'enginyeria agrònoma superior. 

Tot i anar estudiant també vaig començar a treballar en cooperatives de fruita (Vilanova del Segrià) i de verdures (Aldea) (2006). Allí vaig començar a veure com era la feina dels agricultors que portaven moltes terres. En aquell temps, pensava que l'agricultura productiva havia de fer-se amb l'ús de productes fitosanitaris (o medicaments que deien abans) per controlar plagues o malalties i que per a donar una bona nutrició als cultius havien d'utilitzar diferents tipus d'adobs sintètics. Sabia que eren productes tòxics però que no teníem altra alternativa per produir.

Cap a mitjans del 2006 la vida em va pegar un tomb inesperat amb l'aparició d'un càncer, vaig tingué que deixar la feina i els estudis aparcats per a ser operat del tumor i posteriorment rebre quimioteràpia. Aquella experiència em va fer veure les coses d'una altra forma i a plantejar-me molts de dubtes sobre la seguretat dels aliments i la contaminació del medi ambient.

 

Ja per acabar la carrera (2007) i fer el projecte final, vaig buscar al departament d'horticultura de Lleida algun tipus de projecte que pugues fer i vaig triar un que investigava l'ús de plàstics biodegradables en encoixinats hortícoles. Els camps on fèiem els experiments eren ecològics, Cal Valls (Vilanova de Bellpuig) i Cal Peretó (Tudela del Segre). Allí vaig descobrir una forma de treballar la terra sense l'ús indiscriminat de pesticides, com en altres llocs, i em van demostrar que produir de forma ecològica era totalment viable i els rendiments de producció i qualitat que treien eren molt bons.  

Les investigacions van durar cinc anys (2007-2011), aconseguint acabar la carrera i el Màster en millorament dels rendiments agrícoles.  En aquest temps vam aprofundir en el raonament de l'agricultura ecològica com a font sostenible d'aliments, ja que hi ha una gran industria de llavors transgèniques i/o de fitosanitaris que només tenen en compte el rendiment econòmic, sense importar-los gaire els efectes secundaris que puguin generar els seus productes en la salut o el medi ambient.  

En plena crisis econòmica (2012) amb el convenciment que l'agricultura ecològica és més saludable per a les persones, el medi ambient i que, començant pràcticament de zero podríem fer dels camps la nostra forma de viure, vam començar a transformar i recuperar les finques familiars que teníem en desús de forma certificada pel CCPAE amb el número d'operador CT/2730/P.  

Com a nom de l'empresa vam escollir la Sort que significa peça de terra més o menys petita que no forma masia.

bottom of page